5 công nghệ làm thay đổi cuộc sống 5 năm tới

5 công nghệ làm thay đổi cuộc sống 5 năm tới

(DNVN) - Các nhà khoa học của IBM dự đoán sự tiến hóa mạnh mẽ trong công nghệ máy tính sẽ tạo ra đột phá làm thay đổi nếp sống, cách làm việc và tương tác của con người trong vòng 5 năm tới.