Doanh nhân nữ Việt Nam và khát vọng cống hiến

Doanh nhân nữ Việt Nam và khát vọng cống hiến

(DNVN) - Lịch sử của Việt Nam đã luôn gắn với những người phụ nữ, từ mẹ Âu Cơ khởi tạo nguồn gốc người Việt, những vị nữ anh hùng dân tộc giúp Việt Nam độc lập, thống nhất…, và trong thời kỳ đất nước tập trung phát triển kinh tế, doanh nhân nữ với tài năng và nhiệt huyết đã và đang không ngừng làm rạng danh Việt Nam trên trường quốc tế.
Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cộng hưởng sức mạnh

Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo cộng hưởng sức mạnh

(DNVN) - Từ hợp tác đầu tư siêu dự án thành phố thông minh Bắc Hà Nội, Tập đoàn BRG và Tập đoàn Sumitomo tiếp tục thúc đẩy mô hình bán lẻ đã rất thành công ở Nhật Bản tại Việt Nam. Đây được xem là sự đầu tư bài bản, với nguồn lực lớn.