Saigon Shipmarin: Thay đổi chiến lược chiếm lĩnh thị trường

Saigon Shipmarin: Thay đổi chiến lược chiếm lĩnh thị trường

(DNVN) - Ngành công nghiệp đóng tàu dân dụng luôn được xác định có vị trí không thể thiếu đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm qua, toàn ngành gặp khủng hoảng do nhu cầu vận tải đường biển thế giới cũng như trong nước suy giảm mạnh.