Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg: Cơ hội cho DN Việt đầu tư

Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg: Cơ hội cho DN Việt đầu tư

(DNVN) - Diễn đàn Kinh tế quốc tế Saint Petersburg lần thứ 22 được coi là sự kiện quan trọng giúp Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác, chung tay xây dựng nền kinh tế thế giới. Tham dự Diễn đàn, nhiều doanh nghiệp Việt có cơ hội đầu tư sản xuất sữa, cải tạo tổ hợp khách sạn, nhà hàng ẩm thực tại Nga.