Vì sao chất lượng an toàn VSTP tại chợ đầu mối chưa được đảm bảo?

Vì sao chất lượng an toàn VSTP tại chợ đầu mối chưa được đảm bảo?

Trung tâm của chợ đầu mối là sàn giao dịch hàng hóa chưa được thiết lập. Chính vì vậy chợ đầu mối ở Việt Nam chủ yếu thực hiện chức năng thu gom hàng hóa để phục vụ cho khâu bán lẻ mà thôi. Do những nguyên nhân trên nên hàng hóa vào chợ chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm chưa được đảm bảo.
Nông sản Thanh Hóa tìm đường ra thế giới

Nông sản Thanh Hóa tìm đường ra thế giới

Nhằm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế bằng các kênh phân phối mới, tỉnh Thanh Hóa đã lên kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, đồng thời bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu trong tình hình dịch Covid – 19.