Chiến dịch 'làm sạch' thị trường chứng khoán: Cần hành động của cơ quan quản lý cho đến kiểm soát hoạt động môi giới

Chiến dịch 'làm sạch' thị trường chứng khoán: Cần hành động của cơ quan quản lý cho đến kiểm soát hoạt động môi giới

Một số khuyến nghị giúp “làm sạch” thị trường chứng khoán Việt Nam được Phó Chủ tịch VAFI đưa ra là tăng cường hoạt động thanh tra giao dịch, hậu kiểm phát hành, cổ phần hóa sở giao dịch để minh bạch, kiểm soát hoạt động môi giới từ các công ty chứng khoán.
Góc nhìn chuyên gia: Sóng có thể đến từ vĩ mô, ngành hưởng lợi, bắt bài đội lái trong 'sóng nhân tạo' là điều ảo tưởng

Góc nhìn chuyên gia: Sóng có thể đến từ vĩ mô, ngành hưởng lợi, bắt bài đội lái trong 'sóng nhân tạo' là điều ảo tưởng

Theo ông Phạm Lưu Hưng, trong lĩnh vực chứng khoán có những con sóng do yếu tố vĩ mô, một số ngành được hưởng lợi chứ không có yếu tố tạo lập. Đối với những con sóng nhân tạo có yếu tố 'tát nước theo mưa' thì những NĐT đòi bắt bài được đội lái là điều ảo tưởng.