Cho vay kinh doanh BĐS nửa đầu 2023 tăng mạnh hơn năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu BĐS cũng nhích lên

Cho vay kinh doanh BĐS nửa đầu 2023 tăng mạnh hơn năm ngoái, tỷ lệ nợ xấu BĐS cũng nhích lên

Theo số liệu từ NHNN được trích dẫn trong báo cáo của VDSC, dư nợ kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm đã tăng trưởng 17,41% so với thời điểm đầu năm, vượt tốc độ tăng trưởng của cả năm 2022 (10,73%). Theo đó, quy mô dư nợ tín dụng bất động sản ước tăng 120 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm, tương đương 20% tổng quy mô tín dụng tăng thêm của toàn nền kinh tế.
Hoãn thi hành một số điều khoản cấm cho vay tại Thông tư 06: Doanh nghiệp BĐS nào hưởng lợi?

Hoãn thi hành một số điều khoản cấm cho vay tại Thông tư 06: Doanh nghiệp BĐS nào hưởng lợi?

Theo nhận định của các chuyên gia từ Chứng khoán ACB (ACBS), việc tạm ngưng thi hành một số khoản mục của Thông tư 06 sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản trong việc đi vay để đầu tư, mở rộng quỹ đất hoặc đầu tư vào một dự án mới. Trong đó, các doanh nghiệp được hưởng lợi lớn dự báo là NVL, PDR, DXG…
Hiểu thế nào về Thông tư 10 của NHNN liên quan đến việc huy động vốn của doanh nghiệp BĐS?

Hiểu thế nào về Thông tư 10 của NHNN liên quan đến việc huy động vốn của doanh nghiệp BĐS?

Có thể hiểu việc ngưng hiệu lực thi hành một số quy định tại Thông tư 06 đồng nghĩa doanh nghiệp bất động sản vẫn được vay vốn với một số mục đích như trước đây vẫn vay mà không bị “cấm cửa hoàn toàn”. Tuy nhiên, các quy định này sẽ chỉ ngưng cho đến khi có văn bản mới được NHNN ban hành và có hiệu lực thi hành.