Tháng 10: Gần 27,2 nghìn tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

Tháng 10: Gần 27,2 nghìn tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

(DNVN) - Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thực hiện dự toán NSNN, tổng thu NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 9.