Tháng 10: Gần 27,2 nghìn tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

19:27 12/11/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Bộ Tài chính vừa công bố tình hình thực hiện dự toán NSNN, tổng thu NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng, trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 9.

Tháng 10: Gần 27,2 nghìn tỷ đồng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Bộ Tài chính cho biết, tổng thu NSNN thực hiện tháng 10 ước đạt 136,9 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu NSNN 10 tháng ước đạt 1.120,3 nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán năm, tăng 15,1% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, thu nội địa: Thực hiện tháng 10 ước đạt 113,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 34 nghìn tỷ đồng so với tháng 9, chủ yếu là do tháng 10 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp các khoản thuế chế độ cho phép được thu theo quý (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp có doanh thu dưới 20 tỷ đồng) phát sinh quý III/2018 chuyển nộp trong quý IV/2018. Luỹ kế thu 10 tháng ước đạt  896,8 nghìn tỷ đồng nghìn tỷ đồng, bằng 84,9% dự toán năm, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2017.

Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, thì số thu nội địa còn lại ước đạt 682,2 nghìn tỷ đồng, bằng 78,6% dự toán năm, tăng khoảng 13% so cùng kỳ năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 đạt 76,6% dự toán, tăng 9%).

Bộ Tài chính đã chỉ đạo tổ chức điều hành các giải pháp thu NSNN nhằm hoàn thành cao nhất nhiệm vụ NSNN năm 2018, tăng cường công tác quản lý thu trên địa bàn, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế.

Nếu tính riêng lĩnh vực dầu thô và xuất nhập khẩu trong tháng 10, khoản thu được tính như sau:

Thu từ dầu thô ước đạt 6,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế thu 10 tháng ước đạt 52,1 nghìn tỷ đồng, bằng 145,2% dự toán năm, tăng 37,5% so cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng so với mức thực hiện thu tháng 9. Lũy kế thu 10 tháng ước đạt 253,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,6% dự toán năm, tăng 6,5% so cùng kỳ năm 2017.

Tương quan với hoạt động thu trên, tổng chi NSNN tháng 10 ước đạt 113,8 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế chi NSNN 10 tháng đạt 1.103,1 nghìn tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán năm, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 224,8 nghìn tỷ đồng, bằng 56,2% dự toán năm, tăng 17,1%; chi trả nợ lãi đạt 87,96 nghìn tỷ đồng, bằng 78,2% dự toán năm, tăng 8,7%, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nợ đến hạn theo cam kết; chi thường xuyên đạt 768,4 nghìn tỷ đồng, bằng 81,7% dự toán năm, tăng 5,1%.

Về cân đối ngân sách nhà nước và huy động vốn, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Đến ngày 26/10/2018 đã thực hiện phát hành 141,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đáp ứng đủ nguồn để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của NSTW theo dự toán năm.

Để hoàn thành tốt kế hoạch quản lý, điều hành thu, chi NSNN năm 2018, trong tháng 11, Bộ Tài chính sẽ hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán NSNN năm 2019 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Hoàn thiện Dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2019 và Thông tư hướng dẫn điều hành NSNN năm 2019.

Tiếp tục hoàn thiện thuyết minh, giải trình dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019.