Miền Bắc đón 'sóng' vốn đầu tư FDI

Miền Bắc đón 'sóng' vốn đầu tư FDI

Để đón nguồn vốn đầu tư FDI (vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài), các địa phương cần hợp tác theo hướng có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ mới và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.