Thách thức của đồ gỗ lên sàn thương mại điện tử

Thách thức của đồ gỗ lên sàn thương mại điện tử

Thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành phương thức hữu hiệu để doanh nghiệp mở rộng thị trường. Đây là mô hình là ngành gỗ Việt Nam đang hướng tới nhằm tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.