Thời điểm vàng đã qua, Mobile Money vẫn còn cơ hội

Thời điểm vàng đã qua, Mobile Money vẫn còn cơ hội

"Cách đây 20 năm, số lượng người sử dụng ngân hàng rất là ít và lợi thế của di động; khi đó cung cấp dịch vụ Mobile Money mới là lợi thế. Hiện nay, khi nền công nghệ phát triển mạnh mẽ, các ngân hàng phát triển ngân hàng số, liệu Mobile Money còn có cơ hội?", bà Phạm Minh Tú, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ số MobiFone đặt vấn đề.