Bộ GTVT sốt sắng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thi công cao tốc Bắc - Nam

Bộ GTVT sốt sắng tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thi công cao tốc Bắc - Nam

Trong quá trình triển khai thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, nhà thầu thi công gặp một số khó khăn về nguồn vật liệu xây dựng, tìm vị trí đổ thải. Chính vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Thanh Hóa cùng bàn giải pháp để tháo gỡ những khó khăn trên giúp doanh nghhiệp.