Quảng Bình: Bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 9/2020

11:28 | 28/08/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo EVN, UBND tỉnh Quảng Bình đã tiếp tục triển khai tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thi công dự án đường dây 500kV mạch 3.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu huyện Quảng Trạch có biện pháp buộc các hộ dân không được cản trở nhà thầu triển khai thi công sân phân phối 500kV Trung tâm Điện lực Quảng Trạch và đường dây 500kV Quảng Trạch - Vũng Ánh. Nếu tiếp tục cản trở, tổ chức bảo vệ thi công đảm bảo an ninh trật tự để nhà thầu triển khai thi công.

Đối với đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Quảng Ninh khẩn trương hoàn chỉnh, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các vị trí còn tồn đọng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng 10 vị trí móng còn lại (huyện Quảng Ninh 05 vị trí, huyện Quảng Trạch 04 vị trí và huyện Tuyên Hóa 01 vị trí), hoàn thành trước ngày 30/8/2020; khẩn trương hoàn thành xây dựng khu tái định cư tập trung, bố trí đất cho các hộ dân có nhà cửa, vật kiến trúc trong hành lang tuyến; lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm chi trả trả tiền cho các hộ dân, bàn giao mặt bằng toàn bộ hành lang tuyến trước ngày 30/9/2020.

Quảng Bình: Bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 9/2020 - ảnh 1

Một vị trí cột thuộc công trình đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình.

UBND các huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất, đơn vị liên quan tập trung nhân lực lập hoàn chỉnh phương án bồi thường giải phóng mặt bằng trình phê duyệt phần nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối trong các khoảng cột còn lại, chi trả tiền, bàn giao mặt bằng toàn bộ hành lang tuyến trước 20/9/2020.

UBND các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, thị xã Ba Đồn, thành phố Đồng Hới chỉ đạo các xã, phường, thị trấn thông báo cho tổ chức, hộ dân còn lại có tài sản cây cối trong hành lang tuyến đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ phần cây cối triển khai chặt hạ tận thu trước ngày 25/8/2020. Sau thời gian trên, các tổ chức và hộ dân không tận thu chặt hạ thì đơn vị thi công tổ chức vào chặt hạ để đảm bảo nghiệm thu hành lang an toàn đóng điện theo quy định.

Trong quá trình thực hiện phải chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; đảm bảo tính nhất quán, bình đẳng theo đúng quy định của pháp luật. Các trường hợp đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, thực hiện đầy đủ, đúng quy định mà không chấp hành thì tổ chức bảo vệ thi công đảm bảo an ninh trật tự để hỗ trợ giải phóng mặt bằng triển khai thi công đảm bảo tiến độ. 

Xem thêm: Quảng Bình gỡ vướng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường dây 500 kV mạch 3

Gỡ vướng mặt bằng đường dây 500 kV mạch 3 tại Quảng Nam

Minh Huệ