Cần có quy định cụ thể về cho vay bằng phương tiện điện tử

Cần có quy định cụ thể về cho vay bằng phương tiện điện tử

Ngày 19/7, Hiệp hội ngân hàng Việt Nam đã tổ chức cuộc họp góp ý dự thảo sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.
Thống đốc NHNN: Tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận trong cho vay kinh doanh BĐS

Thống đốc NHNN: Tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận trong cho vay kinh doanh BĐS

Với cho vay trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Thống đốc NHNN khẳng định các tổ chức tín dụng và khách hàng tự thỏa thuận trên nguyên tắc đảm bảo an toàn. Ngoài ra các tổ chức tín dụng khi đã cho vay các khoản vay có tài sản đảm bảo thì phải thường xuyên đánh giá lại các tài sản để nhận diện rủi ro; với các tổ chức tín dụng cho vay có tài sản đảm bảo ở những địa bàn mà giá bất động sản bong bóng, tăng cao bất thường thì càng phải cẩn trọng.