Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững 2017

Vinh danh 100 doanh nghiệp bền vững 2017

(DNVN) - Ngày 6/12, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức Lễ công bố 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2017.