Bảo vệ 'hẻm không Covid-19' ở TP HCM

Bảo vệ 'hẻm không Covid-19' ở TP HCM

Trước nhiều con hẻm và khu dân cư, rào chắn được dựng lên, treo biển "cấm người lạ" nhằm bảo vệ "vùng xanh", ngăn dịch bệnh xâm nhập.