Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trở lại 'đường đua'

Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản trở lại 'đường đua'

Sau tháng 4 vắng bóng trên kênh phát hành trái phiếu, các doanh nghiệp bất động sản đã hoạt động trở lại trong tháng 5 và tháng 6, huy động hàng ngàn tỷ đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực và kỳ vọng TPDN bất động sản sẽ trở lại đường đua với ngành ngân hàng.
Phát hành trái phiếu bất động sản giảm sâu 6 tháng đầu năm

Phát hành trái phiếu bất động sản giảm sâu 6 tháng đầu năm

Doanh nghiệp bất động sản phát hành trái phiếu nhiều thứ hai (sau ngành ngân hàng) trên thị trường 6 tháng đầu năm với tổng giá trị gần 42.600 tỷ đồng. Tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm ngoái, tổng giá trị trái phiếu phát hành của nhóm này giảm hơn 31%.
Đâu là nguồn vốn lớn nhất đổ vào doanh nghiệp BĐS?

Đâu là nguồn vốn lớn nhất đổ vào doanh nghiệp BĐS?

Theo thống kê FiinGroup, trong cơ cấu huy động vốn của 54 doanh nghiệp bất động sản nhà ở đang niêm yết, trái phiếu và bất động sản chỉ chiếm tổng cộng khoảng 31%. Trong khi đó, tiền từ khách hàng trả trước chiếm 18% và nguồn khác (chủ yếu bao gồm hợp đồng hợp tác kinh doanh) lên đến 51%.