Tập đoàn T&T sẽ đầu tư KCN gần 200 ha tại An Giang

Tập đoàn T&T sẽ đầu tư KCN gần 200 ha tại An Giang

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Vàm Cống, tỉnh An Giang. Theo đó, dự án được thực hiện tại phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên với quy mô 193,31 ha. Nhà đầu tư là CTCP Tập đoàn T&T.