Thanh Hóa: Điểm mặt hàng loạt dự án

Thanh Hóa: Điểm mặt hàng loạt dự án "treo"

Mới đây, thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa đã điểm mặt nhiều dự án chậm tiến độ, xây dựng sai mặt bằng, sử dụng không đúng mục đích, đã gia hạn nhiều lần.