Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) muốn kiểm soát sản phẩm cho vay p2p mới của Coinbase, Coinbase không đồng ý

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) muốn kiểm soát sản phẩm cho vay p2p mới của Coinbase, Coinbase không đồng ý

Giám đốc điều hành Coinbase, Brian Armstrong, đã phản ứng mạnh mẽ về mối quan hệ hiện tại của công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Theo ông, SEC đang đe dọa sẽ kiện sàn giao dịch tiền điện tử này nếu họ ra mắt sản phẩm cho vay thế chấp có tên là Coinbase Lend.