Mở ra những trang mới cho ngành cửa Việt Nam

Mở ra những trang mới cho ngành cửa Việt Nam

Một năm thành lập (10/10/2020 - 10/10/2021), trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức bởi đại dịch Covid-19 nhưng Hiệp hội Cửa Việt Nam (VDA) vẫn tự tin những bước đi đầu tiên đầy chắc chắn trên bước đường hội nhập, phát triển cùng cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và đất nước.