Vốn FDI vào Việt Nam 4 tháng đạt 10,8 tỷ USD: Cần lưu tâm chất lượng dự án

Vốn FDI vào Việt Nam 4 tháng đạt 10,8 tỷ USD: Cần lưu tâm chất lượng dự án

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/4/2022, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước ta bao gồm cả vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 10,8 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện 4 tháng đầu năm của cả nước ước đạt 5,92 tỷ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2021.