Phát hành xuất bản phẩm điện tử phải có máy chủ đặt tại Việt Nam

Phát hành xuất bản phẩm điện tử phải có máy chủ đặt tại Việt Nam

(DNVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 150/2018/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong đó, điều kiện về thiết bị, công nghệ để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử được sửa đổi theo hướng phải có máy chủ đặt tại Việt Nam.