Xuất khẩu cá tra giảm dần những tháng cuối năm 2022, triển vọng nào cho DN trong năm 2023?

Xuất khẩu cá tra giảm dần những tháng cuối năm 2022, triển vọng nào cho DN trong năm 2023?

10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá tra đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 75% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, kết quả này phần lớn nhờ vào mức nền so sánh thấp của năm ngoái và kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh trong hai quý đầu năm, với 5 trên 6 tháng đạt hơn 200 triệu USD. Bước sang những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 10 và tháng 11, kim ngạch xuất khẩu cá tra đang cho thấy những tín hiệu giảm dần.