Kinh tế 9 tháng: Áp lực lớn với ngành dệt may - da giày

Kinh tế 9 tháng: Áp lực lớn với ngành dệt may - da giày

Sau những bước phục hồi tăng trưởng ấn tượng trong những tháng đầu năm, ngành dệt may - da giày đang phải đối diện với nhiều khó khăn, dự báo xuất khẩu của hai ngành này không được lạc quan trong những tháng cuối năm bởi chịu tác động bất lợi của tình hình kinh tế thế giới.