Công ty con của Novaland muốn vay 1.100 tỷ đồng

Công ty con của Novaland muốn vay 1.100 tỷ đồng

Chủ đầu tư Aqua City (công ty con của Novaland) muốn vay 1.100 tỷ đồng. Doanh nghiệp sẽ sử dụng các tài sản đảm bảo của hai lô trái phiếu đã phát hành để đảm bảo cho khoản vay này.