172.500 tỷ đồng trái phiếu bất động sản không có đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu

172.500 tỷ đồng trái phiếu bất động sản không có đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu

Số trái phiếu bất động sản không có tài sản đảm bảo hoặc được đảm bảo bằng cổ phiếu chiếm hơn một nửa tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp trong năm 2021. Con số thực tế có thể lớn hơn khi có khoảng 33.000 tỷ đồng trái phiếu BĐS phát hành không có thông tin về tài sản đảm bảo.