Tặng voucher mua hàng trên website công ty có cần đăng ký?

07:00 | 18/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công ty bà Mỹ Duyên (Hà Nội) dự kiến thực hiện chương trình đánh giá sản phẩm trên Facebook và tặng voucher (phiếu quà tặng) mua hàng trên website đối với khách hàng tham gia và đáp ứng đủ điệu kiện trao giải của công ty đề ra. Giá trị của voucher là 1 triệu đồng.

Công ty bà Mỹ Duyên (Hà Nội) dự kiến thực hiện chương trình đánh giá sản phẩm trên Facebook và tặng voucher (phiếu quà tặng) mua hàng trên website đối với khách hàng tham gia và đáp ứng đủ điệu kiện trao giải của công ty đề ra. Giá trị của voucher là 1 triệu đồng.

Bà Duyên hỏi, công ty có cần đăng ký hay thông báo với Bộ Công Thương về nội dung chương trình không? Do chương trình được tổ chức trên Facebook nên sẽ không giới hạn về địa điểm mà sẽ tổ chức theo hình thức trên toàn quốc.

Bộ Công Thương trả lời vấn đề này như sau:

Do Công ty không nêu cụ thể cách thức thực hiện chương trình review sản phẩm trên Facebook và các điều kiện mà khách hàng tham gia phải đáp ứng đủ để được tặng voucher mua hàng của Công ty nên Bộ Công Thương chưa có đủ cơ sở để xác định chính xác hình thức khuyến mại trong chương trình mà Công ty dự kiến thực hiện nêu trên.

Đề nghị Công ty tham khảo các quy định tại Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại để xác định chính xác hình thức khuyến mại trong chương trình khuyến mại của Công ty và thực hiện thủ tục hành chính thông báo/đăng ký hoạt động khuyến mại theo quy định tại Điều 17 và Điều 19 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP trước khi thực hiện chương trình.

Về phạm vi hoạt động

Tại Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử quy định: “Nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử không nêu cụ thể giới hạn địa lý của những hoạt động này, thì các hoạt động kinh doanh đó được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước”.

Công ty có thể liên hệ về Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương để cung cấp thêm thông tin và nhận giải đáp.