Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị vốn vay với 8 dự án vay ODA

20:09 | 22/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND TP.HCM vừa có báo cáo về tình hình chuẩn bị thực hiện 8 dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.
Báo Giao Thông cho biết theo UBND TP.HCM, hiện TP triển khai thực hiện 8 dự án, trong đó có 6 dự án nhóm A (4 dự án có tổng vốn đầu tư trên 10.000 tỉ đồng) và hai dự án nhóm B. Tổng vốn đầu tư của 8 dự án là 121.213 tỉ đồng.
 
Trong đó, vốn ODA 101.504 tỉ đồng, vốn đối ứng 19.709 tỉ đồng. Kế hoạch vốn đã giao năm 2021, vốn ODA hơn 12.550 tỉ đồng.
 
Trong 8 dự án trên, có nhiều dự án trọng điểm như: Cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực các kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ (giai đoạn 2), metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2…
 
Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị vốn vay với 8 dự án vay ODA - ảnh 1Vốn ODA là nguồn lực quan trọng để TP.HCM thực hiện các dự án trọng điểm

Qua tổng hợp tình hình thực hiện của các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, TP đưa ra một số kiến nghị.
 
Cụ thể, TP kiến nghị Bộ Tài chính sớm xúc tiến các thủ tục về thỏa thuận vay vốn cho metro số 1. Về vấn đề này, UBND TP.HCM đã có công văn ngày 3/12/2020 gửi Bộ Tài chính về xúc tiến các thủ tục ký kết thỏa thuận vay tiếp theo với giá trị dự kiến là 41.738 triệu yên Nhật.
 
Theo báo PLO TP.HCM đã kiến nghị Bộ Tài chính sớm thẩm định cho vay lại đối với dự án cải thiện môi trường nước TP.HCM lưu vực các kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 (khoản vay lần 4) theo phương án vay lại nguồn vốn nước ngoài của Chính phủ.

Tiếp theo, TP kiến nghị Bộ KH&ĐT sớm xem xét về kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh thời gian thực hiện dự án) các dự án: Vệ sinh môi trường TP giai đoạn 2; dự án giảm thất thoát nước tăng cường mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn 2010-2015.
 
Nguyễn Triệu