Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tổng điều tra kinh tế với quy mô lớn

18:05 | 22/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định ban hành Chỉ thị số 04 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn.
Báo Người Lao Động cho biết theo UBND TP HCM, đây là cuộc tổng điều tra kinh tế có quy mô lớn, tính chất phức tạp, phạm vi điều tra rộng, liên quan đến nhiều người. Việc thực hiện tổng điều tra có ý nghĩa quan trọng phục vụ công tác quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội các cấp, các ngành TP.
 
Để cuộc Tổng điều tra tại TP đạt kết quả, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Cục Thống kê (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo) tổ chức thực hiện điều tra theo phương án của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kế hoạch của TP.
 
Thành Phố Hồ Chí Minh sẽ tổng điều tra kinh tế với quy mô lớn - ảnh 1
TP HCM sẽ tổng điều tra kinh tế quy mô lớn, liên quan đến nhiều người
 
Cục Thống kê có nhiệm vụ đôn đốc các sở, ngành, TP Thủ Đức cùng các quận, huyện, doanh nghiệp thực hiện tốt cuộc tổng điều tra. Cơ quan thường trực ban chỉ đạo cần thường xuyên báo cáo tình hình và đề xuất UBND TP xử lý những vấn đề phát sinh.
 
Theo Zing News Sở Nội vụ TP.HCM sẽ tổ chức kế hoạch điều tra cơ sở hành chính năm 2021, phối hợp cùng Cục Thống kê, Sở Tài chính chỉ đạo các quận, huyện cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ phối hợp các sở, ngành lập dự toán kinh phí hỗ trợ cho cuộc tổng điều tra.

UBND TP.HCM yêu cầu các tổ chức, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân có trách nhiệm cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho điều tra viên, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tháng 9/2020, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ thường trực giúp việc Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021. Ngày 3/2, Ban chỉ đạo đã ban hành kế hoạch tổng điều tra kinh tế trên toàn địa bàn.
 
Nguyễn Triệu