Doanh nghiệp cần được cứu như người bệnh!

Doanh nghiệp cần được cứu như người bệnh!

Uỷ ban Kinh tế cho biết phải thực hiện phương châm “cứu doanh nghiệp như cứu người bệnh” để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, sẵn sàng chuẩn bị cho giai đoạn hậu Covid-19.