Thêm 24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần (15-19/8): Tỷ lệ cao nhất đạt 45%

Đông Bắc 08:14 | 15/08/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tuần từ ngày 15 - 19/8, trên các sàn HOSE, HNX và UPCoM, có 24 doanh nghiệp chốt trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, có 17 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ cao nhất đạt 45%.

Theo thống kê, có 24 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức, trả cổ phiếu trong tuần từ ngày 15 - 19/8. Trong đó, 17 doanh nghiệp trả cổ tức  bằng tiền mặt, 5 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu. Một doanh nghiệp thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và một công ty thưởng cổ phiếu.

Đáng chú ý, CTCP Phụ tùng Máy số 1 (UPCoM: FT1) sẽ chia cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45% (1 cp được nhận 4,500 đồng/cp). Đây là mức chia cổ tức  tốt nhất trong các năm gần đây (năm 2017, 2019, 2020 chia tỷ lệ 35%, năm 2018 chia tỷ lệ 32%).

Năm 2021, FT1 có doanh thu 783 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 48 tỷ đồng. Với hơn 7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, FT1 cần chi gần 32 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông.

Năm 2022, Công ty đề ra mục tiêu nhích nhẹ với doanh thu 881 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng. Ban lãnh đạo đánh giá nền kinh tế Việt Nam có cơ hội phục hồi trong năm 2022 khi Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ và triển khai các gói hỗ trợ kinh tế. 

 

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ 15-19/08:

- Ngày 5/9, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KDC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 600 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- Ngày 27/9, CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- CTCP Dược Medipharco (UPCoM: MTP) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 13 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- Ngày 14/9, CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- Ngày 31/8, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- Ngày 16/9, CTCP Cấp thoát nước Bình Định (UPCoM: BDW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 750 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- Ngày 15/9, CTCP Môi trường và Công trình Đô thị Thanh Hóa (UPCoM: THU) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 250 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- Ngày 6/9, Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- Ngày 21/9, CTCP Phụ tùng Máy số 1 (UPCoM: FT1) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 4.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/8.

- CTCP Môi trường đô thị Quảng Ngãi (UPCoM: MQN) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:9 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 9 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/8.

- Ngày 19/9, CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (HNX: PMP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.100 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/8.

- Ngày 5/9, CTCP Bao bì Hà Tiên (UPCoM: HKP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.095 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 19/8.

- CTCP Vinafreight (HNX: VNF) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 5:1 (người sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/8.

- CTCP Chứng khoán Bản Việt (HOSE: VCI) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 18/8.

- Ngày 30/8, CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (UPCoM: PWS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/8.

- Ngày 30/8, CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 700 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 17/8.

- CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30 (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 30 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

- CTCP Bất động sản Thế Kỷ (HOSE: CRE) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

- Ngày 12/9, CTCP Cảng Nghệ Tĩnh (HNX: NAP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 550 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

- Ngày 23/8, CTCP Thực phẩm Nông Sản xuất khẩu Sài Gòn (UPCoM: AGX) trả cổ tức bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

- Ngày 26/8, CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (HNX: NHC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2.000 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

- CTCP Khử trùng Việt Nam (HOSE: VFG) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:3 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 3 cổ phiếu mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

- Ngày 31/8, CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội (UPCoM: HD6) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.

- Ngày 8/9, CTCP Sông Ba (HOSE: SBA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.500 đồng/cổ phiếu, ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 16/8.