Thống nhất quy trình chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX

14:42 17/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX, 3 đơn vị là HOSE, VSD và HNX vừa có buổi họp trực tuyến để thống nhất quy trình chuyển đổi.

Theo đó, HOSE, VSD và HNX đã thống nhất thời gian xử lý hồ sơ cũng như ngừng giao dịch của cổ phiếu sẽ được rút ngắn tối đa nhưng song vẫn đảm bảo việc xử lý dữ liệu, cài đặt hệ thống tại HOSE, VSD và HNX để các hoạt động liên quan tới cổ phiếu chuyển giao dịch như giao dịch, công bố thông tin, giám sát giao dịch và thanh toán bù trừ đáp ứng yêu cầu.
 
Ba đơn vị này sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện việc chuyển giao dịch.
 
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc của Đại hội đồng cổ đông gửi cho HNX và HOSE.
 
Thống nhất quy trình chuyển giao dịch từ HOSE sang HNX
Hơn 65 triệu cổ phiếu đầu tiên chuẩn bị chuyển từ HoSE sang HNX
 
UBCKNN yêu cầu HNX khẩn trương tiếp nhận xử lý cho doanh nghiệp giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HoSE, mà không xem xét lại hồ sơ theo quy trình niêm yết mới.
 
Về các cơ chế giao dịch, giám sát giao dịch, quản lý niêm yết, chế độ báo cáo và công bố thông tin… UBCKNN hướng dẫn HNX áp dụng chung như với doanh nghiệp niêm yết trên HNX, đồng thời yêu cầu HoSE và HNX phối hợp trong công tác giám sát giao dịch đối với các cổ phiếu này để đảm bảo tính liên tục trong công tác giám sát.
 
Cũng liên quan đến việc chuyển cổ phiếu, trong sáng nay (17/3), HNX cho biết vừa nhận được công văn của Công ty CP Giống cây trồng Việt Nam (mã chứng khoán NSC), công ty CP BIBICA (mã chứng khoán BBC) và Công ty CP Giống cây trồng Miền Nam (mã chứng khoán SSC) đề nghị chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX để giảm tải cho HoSE. Đây là ba doanh nghiệp đầu tiên triển khai thủ tục chuyển giao dịch cổ phiếu từ HOSE sang HNX.
 
Trước đó, ngày 16/3, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần (CTCP) Khử trùng Việt Nam (mã VFG) đã thông qua việc giao dịch tạm thời cổ phiếu VFG từ HOSE sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tổng số cổ phiếu VFG được chuyển sàn là 32 triệu cổ phiếu.
 
H.A