Thư chúc Tết Qúy Mão 2023 của PGS,TS.Nguyễn Trọng Điều - Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

08:00 | 22/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
PGS,TS.Nguyễn Trọng Điều, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia; hiện là Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đã gửi tới các hội viên, các doanh nhân trên cả nước và ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp đón Tết cổ truyền Qúy Mão 2023.

 

 

Kính gửi: Quý Hội viên Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Quý vị Doanh nhân trên cả nước và Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài!

Tết cổ truyền Quý Mão đến với chúng ta trong niềm vui xúc động sâu lắng. Năm 2022 vừa đi qua là năm thứ hai chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là tròn 5 năm đưa Nghị quyết 10-NQ/TƯ lần thứ năm khóa XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đi vào cuộc sống. Với những quyết sách đúng, trúng, linh hoạt, kịp thời, bài bản của Trung ương Đảng, mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân, doanh nghiệp và sự hợp tác của bạn bè quốc tế, nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, tạo nên nguồn cảm hứng mới, đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường vượt khó vươn lên trước mọi thử thách, khó khăn của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam.

Năm qua, chúng ta phải đối mặt với những khó khăn, thử thách không có tiền lệ và khó dự báo, nhưng cộng đồng Doanh nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng nhân dân cả nước vượt qua một năm đầy cam go, thử thách, từng bước hồi phục, ổn định. Nhiều doanh nghiệp lấy lại đà tăng trưởng và có bước phát triển mạnh mẽ. Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam trân trọng ghi nhận và biết ơn sâu sắc những đóng góp to lớn của cộng đồng Doanh nhân, doanh nghiệp vào sự ổn định và phát triển kinh tế xã hội cũng như trên các lĩnh vực khác của Đất nước.

Như Quý vị đã biết năm mới 2023, nền kinh tế của Việt Nam vừa phải tiếp tục ứng phó với những tác động tiêu cực từ bên ngoài, vừa phải nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém nội tại của nền kinh tế, đòi hỏi cộng đồng Doanh nhân, doanh nghiệp và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nỗ lực vươn lên.

Tuy nhiên, với những kết quả , thắng lợi quan trọng mà chúng ta đã đạt được trong năm qua, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam tin tưởng rằng Năm Quý Mão 2023, kinh tế tư nhân cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể sẽ vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tết đến xuân về, thay mặt Trung ương Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, tôi xin chúc Quý vị Hội viên và toàn thể Quý vị Doanh nhân trên cả nước, Doanh nhân kiều bào ta ở nước ngoài cùng gia đình một năm mới dồi dào Sức khỏe, Thành công, Thịnh vượng và Hạnh phúc!

Kính thư!

PGS.TS Nguyễn Trọng Điều

Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam