Thủ tướng phê duyệt cho An Giang chuyển hơn 70ha đất trồng lúa

09:34 | 05/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh An Giang chuyển mục đích sử dụng 70,85 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt
Tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp cho biết theo đó, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan.
 
Thủ tướng phê duyệt cho An Giang chuyển hơn 70ha đất trồng lúa - ảnh 1
Thủ tướng phê duyệt cho An Giang chuyển hơn 70ha đất trồng lúa (ảnh minh họa)

Đồng thời, UBND tỉnh An Giang chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.
 
Theo VGP News Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa theo đúng quy định của pháp luật.
 
Nguyễn Triệu