Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng hơn 10%

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng hơn 10%

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so cùng kỳ, trong đó số thu nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán.