11 tháng, thu ngân sách từ thuế vượt 5,9% dự toán

11 tháng, thu ngân sách từ thuế vượt 5,9% dự toán

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn cho biết, đến hết tháng 11, số thu ngân sách của ngành thuế đã đạt 1.182.424 tỷ đồng, bằng 105,9% dự toán (vượt dự toán 65.724 tỷ đồng), bằng 101,3% so với số báo cáo Quốc hội (tương ứng vượt trên 15.000 tỷ đồng).
Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng hơn 10%

Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng tăng hơn 10%

Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 nhưng tổng thu ngân sách 9 tháng đạt 1.084,7 nghìn tỷ đồng, bằng 80,75% dự toán, tăng 10,75% so cùng kỳ, trong đó số thu nội địa đạt 878,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán.