Infographic: Bức tranh thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Infographic: Bức tranh thu chi ngân sách Nhà nước năm 2022

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 20/12/2022, lũy kế tổng thu ngân sách Nhà nước 12 tháng năm 2022 đạt 1.784,8 nghìn tỷ đồng, bằng 126,4% dự toán năm và tăng 13,8% so với năm trước. Trong khi đó, tổng chi ngân sách Nhà nước lũy kế ước đạt 1.562,3 nghìn tỷ đồng, bằng 87,5% dự toán năm và tăng 8,1% so với năm trước.
Thu ngân sách nhà nước sắp về đích

Thu ngân sách nhà nước sắp về đích

Chiều 29/9, tại buổi họp báo quý III/2022, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.