Thúc đẩy vai trò dẫn dắt của kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng

Minh Ngọc/VGP 07:41 | 23/11/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm 22/11, tại Diễn đàn "Thúc đẩy khu vực tư nhân hướng tới tăng trưởng bền vững", Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố một sáng kiến mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm được dẫn dắt bởi khối kinh tế tư nhân.

Sáng kiến này hướng đến mục tiêu thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm xã hội, được biết đến là tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Đây là bộ tiêu chuẩn thường được các nhà đầu tư sử dụng để đo lường cách thức mà một doanh nghiệp bảo vệ môi trường, quản lý mối quan hệ với cộng đồng, áp dụng quản trị doanh nghiệp minh bạch và có trách nhiệm.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương - Ảnh: MPI

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết sáng kiến mới này sẽ được triển khai thông qua Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC). Với tổng số vốn lên tới 36 triệu USD do USAID tài trợ, IPSC hướng tới gỡ bỏ các hạn chế về chính sách, thị trường ở cấp độ doanh nghiệp, bao gồm những doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ. Qua đó, thúc đẩy khu vực tư nhân đổi mới và năng động, đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu và gia tăng cơ hội phát triển kinh tế.

"Mặc dù là nguồn tạo việc làm chính nhưng các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của Việt Nam gặp nhiều thách thức trong phát triển bền vững", ông Michael Schiffer, Giám đốc Khu vực châu Á của USAID nhận định.

Cũng theo ông Michael, USAID đang mở rộng quan hệ đối tác với Bộ KH&ĐT nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp này vượt qua các khó khăn và nắm bắt cơ hội để tăng cường năng lực cạnh tranh. Sáng kiến được công bố ngày hôm nay là một trong những kết quả của mối quan hệ đối tác đó.

Đây là sáng kiến về ESG đầu tiên ở Việt Nam dành cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng (SGB). Các doanh nghiệp này hiện chiếm đến 97% số lượng doanh nghiệp của khu vực kinh tế tư nhân, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động của nền kinh tế và đóng góp khoảng 40% GDP. Số liệu này đã cho thấy lực lượng doanh nghiệp này đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế, xã hội và bền vững môi trường của Việt Nam.

Ở chiều hướng ngược lại, cách thức mà các doanh nghiệp này tương tác với xã hội và môi trường tự nhiên có thể ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường và thành công của họ. Dưới góc độ ESG, thực hành kinh doanh bền vững không chỉ giới hạn ở các vấn đề môi trường mà còn liên quan đến yếu tố con người, nguồn lực và hệ thống. Các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng hơn, luôn quan tâm đến tác động của họ đối với cộng đồng và đi đầu trong việc xem xét ý kiến đóng góp của các bên liên quan, có xu hướng đạt được mức tăng trưởng nhất quán và có tính chống chịu cao hơn so với các doanh nghiệp khác.

Sáng kiến mới này tập trung vào việc cải thiện các khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy thực hành ESG trong khu vực tư nhân, nâng cao năng lực cho các SGB về thực hành ESG, đồng thời mở rộng mạng lưới các doanh nghiệp quan tâm đến ESG, qua đó thúc đẩy và trao đổi các thực tiễn tốt nhất. Mục tiêu đến năm 2025, sáng kiến này sẽ cung cấp các gói hỗ trợ kỹ thuật ESG cho 300 SGB, trong đó 10 SGB sẽ nhận được hỗ trợ bổ sung để thí điểm, triển khai hoặc mở rộng các mô hình kinh doanh ESG sáng tạo. Nỗ lực này phù hợp với Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định số 167 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững.

Trước đó, tháng 4/2022, Bộ KH&ĐT và USAID đã ký Biên bản sửa đổi đối với thỏa thuận hợp tác song phương nhằm mở rộng các nỗ lực chung nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân./.