Tiểu sử tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

11:39 | 31/03/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Vương Đình Huệ sinh năm 1957, quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế.
Tiểu sử tân Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
 
Ngày sinh: 15/03/1957
 
Quê quán: xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
 
Dân tộc: Kinh
 
Tôn giáo: Không
 
Ngày vào Đảng: 09/03/1984 Ngày chính thức: 09/9/1985

Trình độ được đào tạo:

- Giáo dục phổ thông: 10/10 phổ thông
 
- Chuyên môn, nghiệp vụ: Tiến sỹ kinh tế
 
- Học vị: Tiến sỹ Kinh tế
 
- Học hàm: Giáo sư
 
- Lý luận chính trị: Cao cấp
 
- Ngoại ngữ: Anh C, Nga C, Tiệp Khắc D

Khen thưởng:

- 02 Huân chương lao động hạng Nhất (năm 2009, 2015); Huân chương lao động hạng nhì (2005); Huân chương lao động hạng Ba (năm 2001);
 
- Huân chương Isala (Độc lập) hạng 2 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (năm 2013);
 
- Nhà giáo ưu tú (năm 1988); Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng (năm 2014);

Chức vụ:

 - Ủy viên Bộ Chính trị các khóa XII, XIII
 
- Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội
 
- Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (từ 31/3/2021)
 
- Đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV
 
- Đoàn đại biểu Quốc hội: Thành phố Hà Nội
 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 
Từ 1979-1985: Giảng viên trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà nội (nay là Học viện Tài chính)
 
Từ 1986-1990: Nghiên cứu sinh tại Bratislava- Slovakia
 
Từ 1991-2001: Giảng viên, Phó trưởng khoa, Trưởng khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính)
 
Từ 2001-2006: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước
 
Từ 2006-2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, Tổng Kiểm toán Nhà nước
 
Từ 8/2011 - 5/2013: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Bộ Trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Tổng công ty đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, Chủ tịch Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XIII (từ 7/2011 đến 7/2016).
 
Từ 12/2012 -4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam;
 
Từ 4/2016-2/2020: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 7/2016)
 
Từ 2/2020 - 3/2021: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khóa XIV Đại biểu Quốc hội các khóa XIV
 
Từ 31/3/2021: Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, được bầu làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV.

 
Theo VOV