Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

19:37 | 26/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Doanh Nhân Việt Nam trân trọng giới thiệu Tóm tắt tiểu sử của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chiều 26/7, Quốc hội khóa XV đã bầu ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 (từ tháng 4/2021), đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Doanh Nhân Việt Nam trân trọng giới thiệu Tóm tắt tiểu sử của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tiểu sử tóm tắt Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - ảnh 1