Tập trung kiểm soát, khống chế dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra

Tập trung kiểm soát, khống chế dịch bệnh, bảo đảm cuộc sống bình thường, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra

Sáng 22/9, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã có bài phát biểu quan trọng.