Tổng công ty Sông Đà mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu 350 tỷ đồng

Đông Bắc 16:10 | 09/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã SJGH2123001, Tổng công ty Sông Đà - CTCP (mã: SJG) sẽ không còn dư nợ trái phiếu.

Cụ thể, ngày 7/12, Tổng công ty Sông Đà vừa mua lại trước hạn 350 tỷ đồng trái phiếu mã SJGH2123001 phát hành năm 2021, dư nợ còn lại của lô trái phiếu là 0 đồng.

Trái phiếu mã SJGH2123001 được phát hành ngày 6/12/2021, kỳ hạn 24 tháng với mệnh giá 350 tỷ đồng.

Trong đó, tài sản bảo đảm bao gồm 14.280.000 Cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP ĐT&PT điện Sê San 3A; 3.723.600 Cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại CTCP Sông Đà 11; hoặc thỏa thuận nhà đầu tư.

Trường hợp sau khi phát hành tỷ lệ bảo đảm an toàn của tài sản bảo đảm thấp hơn 220% tại bất cứ thời điểm xác định lại giá trị tài sản bảo đảm thì Tổ Chức Phát Hành cam kết bổ sung cổ phần thuộc sở hữu của Tổng công ty Sông Đà tại Công ty cổ phần Điện Việt Lào tương ứng với giá trị còn thiếu.

 Tổng công ty Sông Đà tất toán lô trái phiếu 350 tỷ đồng. Ảnh NĐT.

Tính tới 30/9/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty Sông Đà giảm 11,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.126,08 tỷ đồng về 8.943,16 tỷ đồng, chiếm 35,1% tổng nguồn vốn. Trong đó, 3.783,96 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và còn lại 5.159,2 tỷ đồng là nợ vay dài hạn.

Tổng công ty Sông Đà có thuyết minh cơ cấu nợ vay dài hạn chủ yếu 4.785,5 tỷ đồng là vay ngân hàng; 350 tỷ đồng là trái phiếu; và còn lại 23,64 tỷ đồng là nợ thuê tài chính dài hạn. Với việc mua lại toàn bộ lô trái phiếu 350 tỷ đồng, Tổng công ty Sông Đà tạm thời sẽ không còn dư nợ trái phiếu.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2022, Tổng công ty Sông Đà ghi nhận doanh thu đạt 1.537,84 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 304,74 tỷ đồng, tăng 89,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 29,3% lên 34,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 11,2% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 53,5 tỷ đồng lên 531,26 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 192,9%, tương ứng tăng thêm 56,99 tỷ đồng lên 86,53 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 17,1%, tương ứng giảm 41,77 tỷ đồng về 202,57 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 23,7%, tương ứng tăng thêm 13,43 tỷ đồng lên 70,11 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận 4.088 tỷ đồng doanh thu, giảm 10% trong khi lợi nhuận sau thuế là 1.548 tỷ đồng, tăng 502% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, SJG đặt mục tiêu 6.500 tỷ đồng doanh thu, 385 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau 9 tháng, doanh nghiệp hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu, gấp 4 lần kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 25.488 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 4.304 tỷ đồng, tăng 3.776 tỷ so với đầu năm.

Tại ngày 30/9, hàng tồn kho của doanh nghiệp là 2.495 tỷ đồng tăng 7% so với đầu năm, chủ yếu là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang và nguyên vật liệu.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của SJG tại ngày 30/9 là 8.943 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay chủ yếu từ ngân hàng và có 350 tỷ đồng dư nợ trái phiếu. 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp vay thêm 1.754 tỷ đồng thời trả nợ gốc vay 3.034 tỷ. Chi phí lãi vay ba quý là 472 tỷ đồng.

Cuối quý III, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 8.810 tỷ đồng, bao gồm 2.063 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

 Tổng công ty Sông Đà tiền thân là một doanh nghiệp nhà nước thành lập từ năm 1961. Năm 2018, công ty chuyển sang mô hình công ty cổ phần và đổi tên thành Tổng công ty Sông Đà – CTCP.  Vốn điều lệ của công ty khoảng 4.495 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh chính là tổng thầu xây lắp và thi công các công trình về các mảng khác nhau, sản xuất kinh doanh điện, vật tư thiết bị, đầu tư kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.