Tổng nhu cầu vốn đầu tư của EVN đến năm 2025 là 479.000 tỷ đồng

Công Tâm 07:30 | 27/04/2024 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN giai đoạn 2021 - 2025 là 479.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, góp vốn các dự án điện là 1.455 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng.

(Ảnh minh họa: EVN).

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 345 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, gồm: Điện sản xuất và mua là 1.404.891 triệu kWh, điện thương phẩm là 1.288.064 kWh, lợi nhuận định mức trên vốn chủ sở hữu là 3%.

Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho EVN là chỉ đạo công tác vận hành hệ thống điện quốc gia với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định, hiệu quả, đúng quy định, đảm bảo an ninh cung cấp điện. Thực hiện nhiệm vụ chính trị giữ vai trò chính trong bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân.

Bên cạnh đó thực hiện đề án cơ cấu lại Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn đến hết năm 2025 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định nêu cụ thể kế hoạch triển khai các lĩnh vực: Cung ứng điện; đầu tư phát triển nguồn điện; đầu tư phát triển lưới điện; đầu tư cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo.

Đối với cung ứng điện, kế hoạch đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm bình quân giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 7%/năm (trong đó tăng trưởng điện thương phẩm các năm 2022 - 2025 khoảng 7,82%/năm). Chuẩn bị phương án để có thể đáp ứng đủ nhu cầu điện với tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm cao hơn.

Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển nguồn điện, EVN sẽ khởi công 7 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.643 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR, nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR, thủy điện tích năng Bác Ái và điện mặt trời Phước Thái 2, 3. Đưa vào vận hành 4 dự án nguồn điện với tổng công suất 840 MW và 150 MWp gồm: Thủy điện Hòa Bình MR, thủy điện Ialy MR và điện mặt trời Phước Thái 2, 3.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện trọng điểm để đưa vào phát điện 6 dự án còn lại trong giai đoạn 2026 - 2030 với tổng công suất khoảng 5.803 MW gồm: Nhiệt điện Quảng Trạch I, thủy điện Trị An MR; nhiệt điện Dung Quất I&III, LNG Quảng Trạch II, thủy điện tích năng Bắc Ái.

Đối với lĩnh vực đầu tư phát triển lưới điện, EVS sẽ đầu tư các công trình lưới điện 500 - 220 kV được giao trong Quy hoạch điện VIII, trong đó hoàn thành đưa vào vận hành 225 công trình lưới điện truyền tải 500 - 220 kV với tổng chiều dài khoảng 10.500 km và tổng dung lượng TBA khoảng 63.000 MVA. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng và hoàn thành công trình trọng điểm đường dây 500 kV từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) trong năm 2024.

Theo kế hoạch được phê duyệt, tổng nhu cầu vốn đầu tư toàn EVN là 479.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thuần là 278.215 tỷ đồng, góp vốn các dự án điện là 1.455 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay là 199.330 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư Công ty Mẹ EVN là 99.950 tỷ đồng.

Từ khóa: #EVN