Người muốn mua 4 triệu cổ phiếu HAGL là ai?

Người muốn mua 4 triệu cổ phiếu HAGL là ai?

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) vừa có thông báo về giao dịch cổ phiếu của người có liên quan nội bộ doanh nghiệp là bà Đoàn Hoàng Anh, con gái ông Đoàn Nguyên Đức (tức bầu Đức).