Trưởng Ban Kinh tế Trung ương: Kinh tế tư nhân là nòng cốt xây dựng nền kinh tế

21:15 21/11/2018 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

(DNVN) - Đây là nhận định trong bài phát biểu của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam lần thứ hai, nhiệm kỳ 2018-2023 vào sáng 21/11. Tạp chí Doanh nhân Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đại diện cho các ban, bộ ngành Trung ương, TP. Hà Nội

Các đồng chí lãnh đạo Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam

Thưa toàn thể các quý vị đại biểu tham dự đại hội

Hôm nay, tôi rất mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Hội Doanh nhân Ttư nhân Việt Nam. Đại hội có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới. Cũng như lựa chọn các doanh nhân tiêu biểu tham gia ban chấp hành hội nhằm tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Để nền kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế. Kinh tế tư nhân cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể đều là nòng cốt xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, tôi gửi lời chào thân ái đến quý vị đại biểu, đến đại diện đội ngũ doanh nhân tư nhân về dự Đại hội ngày hôm nay. Chúc toàn thể các quý vị đại biểu sức khỏe thành đạt, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí và các quý vị đại biểu,

Chính sách đổi mới của Đại hội VI năm 1986 do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo phù hợp với thực hiện và nguyện vọng chung của nhân dân nên đã sớm đi vào cuộc sống, tạo sự đột phá và niềm tin mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn dân của sự nghiệp đổi mới. Trong đó phát triển kinh tế tư nhân đã trở thành một xu thế tất yếu. Sau Đại hội VI, đã có nhiều chủ trương chính sách của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Điển hình là Nghị quyết hội nghị Trung ương 5 khóa IX năm 2002 về tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng năm 2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Trên cơ sở chủ trương của Đảng đã cụ thể hóa thành các chính sách và phát luật cụ thể.

Có thể khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước bằng những chính sách và phát luật trong thời gian qua thể hiện quan điểm nhất quán lâu dài về phát triển kinh tế tư nhân, bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, nhất là sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỉ trọng khoảng 40% GDP, tạo việc làm cho trên 85% lực lượng lao động của nền kinh tế, góp phần ổn định an ninh trật tự và an toàn xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Nhiều doanh nghiệp tư nhân đã từng bước nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng năng lực cạnh tranh, tham gia nhiều hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm toàn cầu, góp phần quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Đã xuất hiện những doanh nghiệp lớn, kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực, cạnh tranh được với các sản phẩm, dịch vụ nước ngoài, dần góp phần thực hiện xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Đội ngũ doanh nhân tư nhân ngày càng lớn mạnh, có khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Cùng với sự ra đời và phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân, Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam đã được thành lập và tổ chức hoạt động từ năm 2013 đến nay. Hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp của đội ngũ doanh nhân tư nhân. Tuy mới hoạt động được một nhiệm kỳ nhưng Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam là một trong những hội Trung ương hoạt động có hiệu quả, đã tổ chức được nhiều hoạt động cốt lõi thể hiện được sức mạnh đại diện cho đội ngũ doanh nhân tư nhân với những kết quả như đã được nêu trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013-2018 trình bày trước Đại hội lần này. Những gì đạt được của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam và đóng góp của Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam thời gian qua vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc rất đáng tự hào.

Nhân Đại hội này, tôi thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực của các doanh nhân Việt Nam nói chung và các doanh nhân trong Hội nói riêng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Trong báo cáo phương hướng nhiệm vụ khóa II của Hội, có nhiều giải phát đồng bộ có tính khả thi cao, trong đó có giải pháp Hội cùng với các doanh nhân tư nhân tạo văn hóa trong kinh doanh, xây dựng truyền thống uy tín trong doanh nghiệp, trước hết bằng việc kinh doanh đúng pháp luật và tôn trọng chữ tín. Đây là giải pháp đúng và trúng nhằm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI năm 2011 của Đảng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín cạnh tranh lành mạnh vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, Ban Kinh tế Trung ương đang triển khai việc giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, trên cơ sở đó sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết. Tôi đề nghị Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam phối hợp tốt công tác này, cần chủ động nghiên cứu, đề xuất những chính sách, giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới, trước mắt đến năm 2020 phục vụ sơ kết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Thực tiễn cho thấy hiện có 96% doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ, trình độ công nghệ còn thấp, chậm đổi mới, năng lực tài chính, năng suất lao động hiệu quả kinh doanh còn thấp, trình độ quản trị, tính liên kết còn yếu, khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn thấp. Tỉ lệ doanh nghiệp tư nhân phá sản còn rất cao, đóng góp vào GDP của các doanh nghiệp này còn khiêm tốn. Vì vậy, vấn đề rất quan trọng đặt ra với Hội trong thời gian tới là làm thế nào để Hội góp phần vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân; tham gia hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, xây dựng văn hoá kinh doanh và năng lực quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp.

Về kinh tế hộ gia đình cá thể, một bộ phận quan trọng hình thành nền kinh tế tư nhân, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước là khuyến khích tạo điều kiện để các hộ kinh doanh mở rộng quy mô hoạt động, tự nguyện liên kết với các tổ chức hợp tác hoặc chuyển đổi sang kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Nghị quyết 9 ngày 9/12/2001 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã đề ra chủ trương quan tâm hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể  phát triển thành doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp.

Trong thời gian tới, tôi đề nghị Hội cũng cần tích cực nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế, theo đúng tinh thần, chủ trương của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII: “tạo điều kiện để kinh tế tư nhân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong những ngành nghề, lĩnh vực, địa bàn mà pháp luật không cấm, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế trong từng thời kỳ”.

Để tập hợp tiếng nói của doanh nghiêp, doanh nhân tư nhân trong cả nước vào phát triển kinh tế, Hội cần tiếp tục duy trì và đổi mới việc tổ chức Diễn đàn kinh tế tư nhân hằng năm đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh đó, Hội cần phát huy phong trào thi đua trong các doanh nhân tư nhân Việt Nam, vinh danh các doanh nhân tư nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước.

Thưa các đồng chí và quý vị đại biểu,

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin tưởng và kỳ vọng đối với đội ngũ doanh nhân tư nhân Việt Nam nói chung và Hội Doanh nhân Tư nhân nói riêng trong sự nghiệp phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.

Tôi mong rằng đại hội hôm nay sẽ ghi lại dấu ấn sâu đậm doanh nghiệp tư nhân Việt Nam tạo thành sức mạnh để cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam phát triển, góp phần đưa kinh tế tư nhân trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội.