Trường hợp nào người lao động được ứng lương tháng 2/2021 để nghỉ Tết Nguyên đán?

11:56 | 26/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người lao động được ứng lương tháng 2/2021 để nghỉ Tết nếu có thỏa thuận với người sử dụng lao động. Điều kiện để được ứng lương và được ứng tối đa bao nhiêu phần trăm?
Tết Nguyên đán Tân Sửu rơi vào giữa tháng 2, do đó nhiều cơ quan doanh nghiệp chưa kịp tổng kết và thanh toán lương tháng 2/2021 cho nhân viên. Trong khi đó, nhu cầu mua sắm dịp Tết tăng cao nên nhiều lao động muốn ứng lương trước Tết.
 

Được ứng trước tiền lương nếu có thỏa thuận

 
Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Số tiền này được người sử dụng lao động thanh toán theo đúng kỳ hạn đã thỏa thuận. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dù chưa đến kỳ trả lương nhưng người lao động có thể tạm ứng trước tiền lương.
 
Cụ thể, theo Bộ Luật Lao động năm 2019 , người lao động được tạm ứng lương trong các trường hợp sau:
 
- Căn cứ khoản 3, Điều 95 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng,
 
- Căn cứ khoản 1, Điều 101 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thỏa thuận và không bị tính lãi.
 
Có được ứng lương tháng 2/2021 để nghỉ Tết Nguyên đán?
 
- Căn cứ khoản 2, Điều 101 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động thực hiện nghĩa vụ công dân từ 1 tuần trở lên được tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày tạm thời nghỉ việc nhưng tối đa không quá 1 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng, riêng người lao động đi nghĩa vụ quân sự thì không được tạm ứng tiền lương.
 
- Căn cứ khoản 3, Điều 101 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động nghỉ hằng năm được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ.
 
- Căn cứ khoản 2, Điều 128 Bộ Luật Lao động năm 2019, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc để xác minh vi phạm kỷ luật lao động.
 
Từ những căn cứ trên, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc ứng trước tiền lương. Nếu hai bên thống nhất được các điều kiện về việc ứng lương thì người lao động sẽ được nhận lương trước kỳ hạn.
 

Được ứng tối đa bao nhiêu phần trăm


Theo quy định nêu trên, việc ứng lương để nghỉ Tết phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nếu như các trường hợp khác được quy định cụ thể mức tạm ứng lương tối thiểu hoặc tối đa thì trường hợp ứng lương theo thỏa thuận của các bên lại không có nội dung này. Do đó, người lao động có thể tùy ý thỏa thuận mức lương ứng trước với người sử dụng lao động.
 
Thông thường, số tiền tạm ứng sẽ được các bên căn cứ vào mức mà người lao động đề xuất và khả năng đáp ứng của công ty, có thể là 30% hoặc 50% hoặc thậm chí 100% lương của tháng đang làm việc. Không có quy định giới hạn mức lương ứng trước.
 
 
Hà Ly