Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ tăng dần lên 62 tuổi, của nữ là 60 tuổi

16:26 10/09/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Kể từ ngày 1/1/2021, cách tính tuổi nghỉ hưu và hưởng lương hưu sẽ có những điều chỉnh lớn so với hiện tại. Người lao động, doanh nghiệp lẫn công đoàn đều cần cập nhật quy định mới.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đến năm 2035

Từ 01/01/2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động có sự điều chỉnh lớn. Thay vì đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ như hiện nay, tuổi nghỉ hưu sẽ bị tăng lên. Nhưng lộ trình sẽ tăng dần, mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ sao cho đến năm 2035, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ là đủ 60 tuổi và đến năm 2028, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 62 tuổi.
Ví dụ cách tính cụ thể như sau:
  • Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường:

+ Năm 2021: Đủ 55 tuổi 4 tháng
+ Năm 2022: Đủ 55 tuổi 8 tháng
+ Năm 2023: Đủ 56 tuổi
+ Cộng 4 tháng sau mỗi năm, từ năm 2035 trở đi: Đủ 60 tuổi
  • Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam trong điều kiện lao động bình thường:

+ Năm 2021: Đủ 60 tuổi 3 tháng
+ Năm 2022: Đủ  60 tuổi 6 tháng
+ Năm 2023: Đủ 60 tuổi 9 tháng
+ Cộng 3 tháng sau mỗi năm, từ năm 2028 trở đi: Đủ 62 tuổi.
 
Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ tăng dần lên 62 tuổi, của nữ là 60 tuổi - ảnh 1
Lộ trình tính tuổi nghỉ hưu với lao động nam/nữ (Inforgraphic: Vnexpress)
 
Với trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, theo khoản 3 điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định: “Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định kể trên tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Với trường hợp nghỉ hưu quá tuổi, khoản 4 điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định: “Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cách tính lương hưu mới từ năm 2021

Theo điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cách tính lương hưu cụ thể của người lao động bắt đầu nghỉ hưu trong khoản thời gian từ ngày 1-1-2021 đến hết 31-12-2021 được tính như sau:

Lương hưu hàng tháng = [Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng] x [Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH]

Trong đó:

Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

  • Với lao động nam: Đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45% (quy định hiện hành đang áp dụng là 18 năm). Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2% nhưng tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa không quá 75%.
  • Với lao động nữ: Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% (quy định hiện hành đang áp dụng là 18 năm). Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2% nhưng tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa không quá 75%.

Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 62 Luật BHXH 2014.

Từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của nam sẽ tăng dần lên 62 tuổi, của nữ là 60 tuổi - ảnh 2

Ngoài tăng tuổi nghỉ hưu, cách tính lương hưu từ năm 2021 cũng thay đổi

Lưu ý là cách tính lương hưu trên chỉ áp dụng với người lao động bắt đầu nghỉ hưu trong năm 2021. Từ năm 2022 trở đi, mỗi năm cách tính lương hưu cũng sẽ thay đổi theo lộ trình. Người lao động và người sử dụng lao động cần cập nhật thường xuyên thông tin pháp luật để thực hiện đúng quy định. 

Kim Chi