[Video] Độ cởi mở với mua sắm trực tuyến của người Việt đứng đầu Đông Nam Á

17:19 01/10/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Người dùng Việt rất cởi mở với mua sắm online. Số lượng website thương mại điện tử trung bình mà họ mua hàng tăng từ 4 website năm ngoái lên 5,7 website trong năm 2020, cao nhất trong khu vực Đông Nam Á