Chuyển đổi số - lựa chọn duy nhất giúp doanh nghiệp hồi sinh sau đại dịch COVID-19​

Chuyển đổi số - lựa chọn duy nhất giúp doanh nghiệp hồi sinh sau đại dịch COVID-19​

"Doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi số nhanh hơn nữa để có thể tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, tại Việt Nam, với số lượng trên 97% doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn do các hạn chế về nguồn lực, khả năng tiếp cận công nghệ", ông Dương Thành Long, Tổng giám đốc Công ty công nghệ thông tin VNPT (VNPT-IT) nhận định.