Vingroup (VIC): Doanh thu thuần giảm, lãi ròng quý III vẫn tăng hơn gấp đôi cùng kỳ

Trang Mai 16:13 | 31/10/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo tài chính quý III Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (HOSE: VIC) công bố mới đây, doanh nghiệp có doanh thu thuần đạt 28.742 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tuy nhiên doanh thu từ hoạt động tài chính lại tăng vọt hơn 6 lần, nâng lãi ròng lên 506 tỷ đồng, tăng 110% so với quý III/2021.

Lãi ròng quý III tăng gấp đôi cùng kỳ

Cụ thể, trong quý III, Vingroup báo cáo doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 28.742 tỷ đồng, giảm 4,5% so với quý III/2021. Cùng đó, giá vốn lại tăng 25% lên gần 23.000 tỷ đồng đã khiến lợi nhuận gộp giảm 51% xuống còn 5.758 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 20%, giảm mạnh từ mức 39% cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt 6,5 lần lên 9.999 tỷ đồng, chủ yếu đến từ khoản lãi thanh lý các khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng công ty con với 8.937 tỷ đồng.  

Trừ các chi phí, doanh nghiệp ghi nhận 5.252 tỷ đồng lãi trước thuế và lãi ròng 506 tỷ đồng, tăng 110% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó lợi nhuận của công ty mẹ là 947 tỷ đồng và lợi nhuận cổ đông không kiểm soát lỗ 440 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, VIC ghi nhận doanh thu thuần 60.356 tỷ đồng, giảm 33% và lãi ròng 1.571 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ. Doanh thu bất động sản có sự sụt giảm là do mảng kinh doanh này chỉ bắt đầu tăng mạnh từ quý III khi bắt đầu bàn giao các căn thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sớm hơn so với kế hoạch, trong khi các lĩnh vực còn lại đều ghi nhận sự hồi phục và tăng trưởng tốt.  

 

 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp cũng phản ánh phần nào bức tranh lợi nhuận tích cực hơn trong 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tính đến hết quý III, dòng tiền thuần từ kinh doanh chuyển biến tích cực khi ghi nhận dương 1.073 tỷ đồng, so với mức âm 18.526 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Dòng tiền đầu tư âm 29.388 tỷ đồng do tập đoàn trích hơn 63.138 tỷ đồng mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác. Dòng tiền tài chính dương 36.412 tỷ đồng, đến từ đi vay với hơn 56.000 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ghi nhận 8.097 tỷ đồng.

Hơn 28.600 tỷ tiền mặt và tiền gửi, Vay nợ ngắn hạn tăng mạnh

Tính đến 30/9, Vingroup có tổng tài sản 555.571 tỷ đồng, tăng gần 30% từ đầu năm. Trong đó, tổng tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn của doanh nghiệp đạt 28.645 tỷ đồng, chiếm khoảng 5% tổng tài sản nhưng giảm so với mức 6% vào đầu kỳ.

 

Chiếm đa số trong tài sản ngắn hạn của Vingroup là Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng với 129.462 tỷ đồng tại thời điểm 30/9/2022; tăng gần 80% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, Trả trước cho người bán ngắn hạn tăng hơn gấp đôi lên 44.267 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn khác tăng 2,5 lần lên 42.634 tỷ đồng do có thêm khoản Tạm ứng lợi nhuận theo hợp đồng hợp tác đầu tư lên tới 27.346 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn từ khách hàng tăng 35% lên 26.694 tỷ đồng; trong đó: Phải thu từ chuyển nhượng BĐS giảm xuống so với đầu năm, chỉ còn 10.487 tỷ đồng trong khi Phải thu từ chuyển nhượng khoản đầu tư tăng mạnh gần 5 lần lên 12.393 tỷ đồng. Cùng đó, hàng tồn kho tăng lên 85.750 tỷ đồng.

Về phía tài sản dài hạn, Vingroup báo cáo 114.594 tỷ đồng tài sản cố định; 104.964 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang; 10.536 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn (trong đó 10.245 tỷ đồng là đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác).

 Khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác củaVingroup. (Ảnh: Vingroup)

Đến 30/9/2022, Vingroup ghi nhận tổng nghĩa vụ nợ 418.345 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 286.327 tỷ đồng và nợ dài hạn 132.018 tỷ đồng.

Chiếm đa số trong nợ ngắn hạn là khoản Người mua trả tiền trước ngắn hạn 72.443 tỷ đồng (chủ yếu là người mua trả trước theo các hợp đồng chuyển nhượng bất động sản của Tập đoàn, khoản ứng trước cho mục đích thực hiện hợp đồng xây dựng và người mua trả tiền trước cho các hoạt động kinh doanh khác); Phải trả ngắn hạn khác là 67.744 tỷ đồng (chủ yếu là tiền thu từ các hợp đồng đặt cọc, vay vốn và hợp đồng khác liên quan đến các dự án bất động sản).

Vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn 172.522 tỷ đồng, chiếm hơn 60% tổng nợ. Trong đó, vay ngắn hạn tính đến 30/9/2022 tăng mạnh hơn 3 lần so với đầu năm, lên 62.820 tỷ đồng.

 

Vốn chủ sở hữu tính đến 30/9 là 137.225 tỷ đồng, giảm từ 159.572 tỷ đồng vào đầu năm. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 3 lần so với mức khoảng 1,7 lần vào đầu năm.

 

Trong mảng kinh doanh bất động sản, ở những tháng cuối năm, theo kế hoạch dự kiến, Vinhomes sẽ bắt đầu bàn giao các căn bất động sản thấp tầng tại đại dự án Vinhomes Ocean Park 2 – The Empire sau 5 tháng khởi công, đồng thời tiếp tục cho ra mắt đại dự án Vinhomes Ocean Park 3 – The Crown với diện tích gần 300ha. 

Trong mảng hoạt động Công nghệ – Công nghiệp, VinFast cho biết đã nhận 65.000 đơn đặt trước cho 2 mẫu xe điện VF 8 và VF 9 trên toàn cầu. VinFast cũng cho biết đang tìm kiếm một địa điểm phù hợp ở châu Âu để xây dựng nhà máy, song song với kế hoạch sản xuất ô tô điện tại Bắc Mỹ. Gần đây, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cũng cam kết thu xếp gói tài chính chống biến đổi khí hậu trị giá 135 triệu USD cho VinFast để hỗ trợ sản xuất xe buýt điện vận tải công cộng và mạng lưới trạm sạc xe điện quy mô quốc gia đầu tiên của Việt Nam.