Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký trong 5 tháng đạt gần 11 tỷ USD

Hạnh Nguyễn (Vietnam+) 11:28 | 27/05/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các nhà đầu tư đánh giá cao môi trường đầu tư của Việt Nam và điều này được thể hiện thông qua các quyết định mở rộng dự án đầu tư và đăng ký mới với tổng giá tri trong 5 tháng đạt xấp xỉ 11 tỷ USD.

Báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho biết tính đến ngày 20/5, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đã cải thiện và đạt xấp xỉ 11 tỷ USD.

Cụ thể, tổng số vốn đăng ký mới là hơn 5,3 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ. Vốn điều chỉnh đạt 2,3 tỷ USD, giảm 59% và vốn đầu tư thông qua góp vốn, mua cổ phần là 3,3 tỷ USD, tăng 67%.

Trong đó, số dự án đầu tư mới của 5 tháng đã tăng 1,2 điểm phần trăm so với 4 tháng và tăng mạnh 66% so với cùng kỳ. Ngoài ra, số lượt dự án điều chỉnh vốn cũng tăng 23% và cao hơn 19,5% của 4 tháng.

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài đánh giá kết quả này cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường đầu tư của Việt Nam và được thể hiện thông qua các quyết định mở rộng dự án đầu tư.

Trong 5 tháng, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân gần 7,6 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Song, Cục Đầu tư nước ngoài nhấn mạnh mức giảm đã được cải thiện so với các thời điểm đầu năm.

Về ngành nghề, dòng vốn ngoại tập trung vào 18 ngành, lĩnh vực chính. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 6,6 tỷ USD, chiếm 61% tổng vốn đầu tư đăng ký. Thứ hai là lĩnh vực tài chính, ngân hàng với tổng vốn đầu tư hơn 1,53 tỷ USD, chiếm hơn 14% tổng vốn đầu tư đăng ký. Kế đến lần lượt là ngành kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn và khoa học-công nghệ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,2 tỷ USD và xấp xỉ 481 triệu USD.

Hiện, Singapore là quốc gia dẫn đầu về tổng vốn đầu tư vào Việt Nam với hơn 2,5 tỷ USD, chiếm hơn 23% tổng vốn đầu tư. Tiếp đến là Nhật Bản với gần 2,1 tỷ USD, chiếm gần 19% tổng vốn đầu tư.

Về địa phương, Hà Nội đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký thu hút được gần 1,9 tỷ USD, chiếm gần 17% tổng vốn đầu tư. Các vị trí xếp sau là Bắc Giang, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai…